Rečnik srpskih reči i izraza

adekvatan

adekvatan - značenje

  • izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatkan pojam log.onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmta; adekvatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja