Rečnik srpskih reči i izraza

aktualitet

aktualitet - značenje

  • Sadašnjost; stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija akumuliteta Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti, a ne nešto supstancijalno; danost; aktuelnost.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja