Rečnik srpskih reči i izraza

akumulacija

akumulacija - značenje

  • 1. ret. nagomilavanje (reči i izraza); 2. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili; kod nas: odvajanje od postignutog neto dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenja preduzeća i investicija.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja