Rečnik srpskih reči i izraza

aslotrofija

aslotrofija - značenje

  • biološki: osobina ljudi, životinja i beshrofilnih biljaka da ne mogu živeti od anorganskih jedinjenja, nego im je potrebna organska hrana; supr. autotrofija.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja