Rečnik srpskih reči i izraza

bager

bager - značenje

  • jaružar, sprava za vađenje peska sa rečnog dna, za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa, kanala i sl. radi isušiva zemljišta.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja