Rečnik srpskih reči i izraza

bivalentan

bivalentan - značenje

  • hemijski: dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za sve one elemente kod kojih se jedanatom spaja sa dva atoma vodonika, odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa, ili se zamenjuje dvama atomima, vodonika, kao napr. kiseonik, sumpor, bakar, cink, olovo, železo i dr.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja