Rečnik srpskih reči i izraza

burova voda

burova voda - značenje

  • farmaceutski: bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, ukusa sladunjava i opora, rastvor baznog aluminijevog silikata; uotrebljava se za obloke kod rana, čireva, otoka i dr.; nazvana o nem. hirurgu Burovu (1809-1874).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja