Rečnik srpskih reči i izraza

Carigrad

Carigrad - značenje

  • Konstantinopolj, grad na evropskoj obali Bosfora i Mramornog mora, osnovao je 33godine car Konstantin (274-337), po kojem je i dobio ime. Preko hiljadu godina (od 39do 145godine) Carigrad je bio prestonica Vizantijskog carstva i oko dve hiljada godina centar prve, po nadležnosti, Patrijaršije pravoslavnog istoka. Prvu hrišćansku zajednicu u ovom gradu, koji se ranije zvao Vizant, osnovao je po predanju, apostol Andrija, a ona svog stalnog episkopa ima već od veka. Od vaseljenskog sabora, održanog u osom gradu 38godine, Carigradska crkva postaje druga po redu u čitavom hrišćanstvu, odmah posle Rimske. Od 120do 126godine Carigrad su okupirali krstaši i tada je znatno oštećen i opljačkan. Turci su ga zauzeli 145godine i do 192bio je prestonica Otomanske imperije. Oni su mu dali naziv Istanbul, odnosno Stambol. Mnogi njegovi hramovi su porušeni i pretvoreni u džamije i muzeje.