Rečnik srpskih reči i izraza

catrapija

catrapija - značenje

  • 1. velika oblast na kakve je bila podeljena stara pepcijcka država; 2. namesništvo (ili: upravništvo) percijcke pokpajine. fig. zemlja ili oblast u kojoj neki pojedinac samodržački vlada.