Rečnik srpskih reči i izraza

čeb-brava

čeb-brava - značenje

  • vrsta veštačke brave sa 5-7 zatvarača, od kojih svaki treba da se digne na svoje mesto, pa da se brava otvori (nazvana po pronalazaču, engleskom mehaničaru Chubb-y ).