Rečnik srpskih reči i izraza

cecidije

cecidije - značenje

  • pl. botanički: abnormalne tvorevine na biljkama koje izazivaju biljni (fitocecidije) ili životinjski (zoo-cecidije) paraziti.