Rečnik srpskih reči i izraza

ček

ček - značenje

  • [eng. cheque, am. check] 1 fig. bankovna uputnica, isprava kojom lice koje je deponovalo izvesnu sumu novca kod druge ličnosti daje ovaj nalog da isplati nekom trećem licu ili donosiocu svotu koja je na toj ispravi označena (šek) ; 2. celo ili poluplatno sa plavim ili plavim i belim kockama ili prugama, matrosko platno.