Rečnik srpskih reči i izraza

celularan

celularan - značenje

  • ćelijski, u obliku ćelije; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen od ćelija.