Rečnik srpskih reči i izraza

celuloza

celuloza - značenje

  • hemijski: bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinjava čvrste sastojkebiljaka; važna sirovina za fabrikaciju hartije.