Rečnik srpskih reči i izraza

čembalo

čembalo - značenje

  • muz. instrumenat sa žicama, u obliku trapeza, u koji se svira udaranjem u žicu sa dva čekića.