Rečnik srpskih reči i izraza

ćemer

ćemer - značenje

  • Muški kožni pojac sa pregradama za novac, potpašaj;
  • Bogato ukrašen ženski pojas (u Crnoj Gori).