Rečnik srpskih reči i izraza

centralna sila

centralna sila - značenje

  • fiz. sila koja, kod centralngo kretanja , održava telo koje se kreće na njegovoj putanji.