Rečnik srpskih reči i izraza

centralna uprava

centralna uprava - značenje

  • u saveznim državama ili pokrajinama: najviša, svima zajednička uprava; kod banaka i industrijskih preduzeća sa više podružnica; glavna uprava, matica.