Rečnik srpskih reči i izraza

centralno kretanje

centralno kretanje - značenje

  • fiz. kretanje koje se vrši oko središta kretanja pod dejstvom sile koja je upravljena ka tome središtu kretanja (ne središtu krive!), napr. kretanje Zemlje oko sunca, Meseca oko Zemlje itd. vrši se po putanji kojaje, po pravom Keplerovom zakonu, elipsa, i središte je kretanja u jednoj žići, a ne u središtu krive, elipse.