Rečnik srpskih reči i izraza

centrifugalan

centrifugalan - značenje

  • sredobežni, koji teži da se udalji od središta; centrifugalna sila sredobežna sila, sila koja se javlja kao reakcija sredotežnoj sili usled kretanja po krivoj putanji i sa njom jednaka i suprotno usmerena, sila koja teži da udalji telo od središta njegove kružne putanje.