Rečnik srpskih reči i izraza

centrobarika

centrobarika - značenje

  • fiz. nauka o težištu (teži).