Rečnik srpskih reči i izraza

centrum

centrum - značenje

  • 1. geometrijski: u geometrijskoj figuri (krugu, lopti) tačka koja je od svih tačaka obima ili površien podjednako udaljena; 2. vojnički: glavni deo fronta (za razliku od "krila"); 3 u parlamentarnom životu: stranka koja sačinjava sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parlamenta sedi u sredini, između t.zv. "desnice" i "levice"; centrum gravitatis (l. centrum gravittis) stotina.