Rečnik srpskih reči i izraza

cenzor

cenzor - značenje

  • 1. visoki rim. činovnik koji je vršio procenu imanja, vodio nadzor nad javnim moralom, davao državne prihode pod zakup i pregovarao sa preduzimačima javnih građevina; 2. strog sudija, kritičar; 3.lice koje pregleda privatnu poštu (za vreme rata) i kontroliše knjige, časopise,pisanje štampe, pozorišne i bioskopske komade pre no što će ih odobriti ili zabraniti da se prikazuju.