Rečnik srpskih reči i izraza

cenzus

cenzus - značenje

  • procenjivanje imanja; popis stanovništva; porez; u zemljama bez opšteg prava glasa: najmanja suma poreza koju mora da plaća jedan stanovnik pa da ima pravo glasa i politička prava.