Rečnik srpskih reči i izraza

ceracija

ceracija - značenje

  • premazivanje voskom nekog tela da bi se sačuvalo od uticaja vazduha; pretvaranje u vosku sličnu masu (rastvaranjem, topljenjem).