Rečnik srpskih reči i izraza

ceričan

ceričan - značenje

  • Cerijum više valentnosti.