Rečnik srpskih reči i izraza

ceruminozan

ceruminozan - značenje

  • slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti.