Rečnik srpskih reči i izraza

cesus

cesus - značenje

  • pravno: onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati.