Rečnik srpskih reči i izraza

cetologija

cetologija - značenje

  • zoološki: opisivanje kitova, nauka o kitovima.