Rečnik srpskih reči i izraza

ciceronijanizam

ciceronijanizam - značenje

  • težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisaočuveni rimski besednik i filozof Ciceron.