Rečnik srpskih reči i izraza

ćifta

ćifta - značenje

  • (pers. tur.) = Čifutin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar.