Rečnik srpskih reči i izraza

cijanogeničan

cijanogeničan - značenje

  • Proizvodi cijanid.