Rečnik srpskih reči i izraza

ciklograf

ciklograf - značenje

  • tehnički: aparat koji, kad se veće sa točkom kola koja su u pokretu, automatski ucrtava nahartiji trasu pređenog puta.