Rečnik srpskih reči i izraza

ciklometrija

ciklometrija - značenje

  • geom. merenje kruga, tj. svi obrasci (formule) koji prikazuju odnse kružnih lukova prema pravim linijama koje im pripadaju.