Rečnik srpskih reči i izraza

ciklon

ciklon - značenje

  • [gr. krug, obrćem u krug] 1. viho, oluja, u kovitlac; meteorološki: oluja ili sistem vetrova, često žestoka u žarkom, a i u umerenom pojasu, sa obilnim padežem i obično u prečniku od 50 do 1500 km; 2. teh. aparat za suvo prečišćavanje vazduha i gasova od prašine; 3. hemijski: mešavina cijanovodonične kiseline i hlora, sredstvo za uništavanje gamadi.
  • [gr.] mit. v. Kiklop.