Rečnik srpskih reči i izraza

ciklonizirati

ciklonizirati - značenje

  • hemijski: uništavati gamad ciklonom, vršiti dezinsekciju ciklonom; v. ciklon 3.