Rečnik srpskih reči i izraza

Ciklop

Ciklop - značenje

  • Mitski džin na Siciliji, sa jednim okom na čelu; Kiklopi kod Homera: prastari narod gorostasa na Siciliji; Kiklop.