Rečnik srpskih reči i izraza

cimbala

cimbala - značenje

  • muzički: 1. orguljski registar sa usklađenim zvoncima; 2. tabla sa žicama u koje se udara drvenim maljićima; 3. tasovi.