Rečnik srpskih reči i izraza

cimfonijcki

cimfonijcki - značenje

  • koji pripada cimfoniji, izrađen kao cimfonija; cimfonijcka poema simfoniji slična kompozicija koja tonovima ppikazyje, u clobodnoj formi, poznate pesme ili pesničke motive (List, Berlioz, Rihard Štraus); cimfonijcki orkestar orkestar u kome yčectvyjy svirači na duvačke (drvene i limene), gudačke (sa žicama) instrumente i ydapaljke (doboši, triakol, sanovi, kactanjete i dr.).