Rečnik srpskih reči i izraza

cimili-dijamati

cimili-dijamati - značenje

  • pl. lažni dijamanti koji se prave od stakla sa primesom talijyma, tako da ppelamajy svetlost gotovo kao pravi, samo su mnogo manje tvrdi nego pravi dijamanti.