Rečnik srpskih reči i izraza

cimonijak

cimonijak - značenje

  • onaj koji daje ili dobiva svete stvari za novac; up. cimonija.