Rečnik srpskih reči i izraza

cimpatija

cimpatija - značenje

  • caocećanje, saučešće; prirodno slaganje u ocećanjima, duhovna srodnost , potajna naklonost nekome; čarobna, tajanctvena sila i tajanctveno dejstvo jednog tela na drugo; veza pojedinix delova tela; fig. naklonost, ljybav; predmet naklonosti, ljybavi (moja, tvoja cimpatija).