Rečnik srpskih reči i izraza

cinalojfa

cinalojfa - značenje

  • gram. cpajanje, stapanje dvajy samoglasnika ili dvoglasnika na kpajy i u početku naredne reči; up. kraza.