Rečnik srpskih reči i izraza

cindezmologija

cindezmologija - značenje

  • anat. nauka o vezama (žiličastim tvorevinama koje drže delove skeleta).