Rečnik srpskih reči i izraza

cinici

cinici - značenje

  • fil. pristalice Sokratovog učenika Antistena, koji su učili da su najveća dobra u životu otsustvo želja, autarkija i vrlina, sa naročitim naglašavanjem potrebe za što većom prirodnošću; kod docnijih cinika ovo se učenje izvrglo u često bezočno zanemarivanje svih običaja i vrednosti, tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oznaku ovakvog ponašanja. (Naziv po gimnaziji u kojoj je Antisten poučavao.)