Rečnik srpskih reči i izraza

cinkove legure

cinkove legure - značenje

  • slitine cinka sa drugim metalima, napr. sa bakrom (mesing), sa bakrom i niklom (novo srebro), sa kalajem (bronza),* itd.