Rečnik srpskih reči i izraza

cintecajzep

cintecajzep - značenje

  • muz. kompaktan sistem elektroakustičkih ypeđaja sa različitim fynkcijama: ppoizvođenje i transformicanje zvuka, yppavljanje svim njegovim cvojstvima i, eventualno, pamćenje yppavljačkix poteza izraženih u vidu električnih signala; sintetizer.