Rečnik srpskih reči i izraza

cintomija

cintomija - značenje

  • kratkoća, sažetost izpažavanja; kratak, sažet izraz.