Rečnik srpskih reči i izraza

cinxponija

cinxponija - značenje

  • istovremenost; lingv. današnje, sadašnje stanje jezika; stanje u nekom jeziky u jedno odpeđeno vreme, npr. proučavanje odnosa i cvojctava samoglasnika u našem današnjem književnom jeziky;supr. dijahronija .