Rečnik srpskih reči i izraza

Cion

Cion - značenje

  • najviši jugozapadni breg Jerusalima sa "Davidovim gradom" i Solomonovim hramom; Jerusalim; figurativno: crkva i njena verni; Sion.